2 november 2017
Vanaf 17:15 uur

Bijdrage van Jan Peter Balkenende

Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 1-3, 6971 JA Brummen

Bijdrage van Jan Peter Balkenende

Bijdrage van Jan Peter Balkenende

Denk aan het meenemen van een introducé! De naam kan bij het aanmelden worden opgevoerd.


Prof. Dr. Jan Peter Balkenende was vanaf 2011 tot medio 2016 partner bij EY en is daar op dit moment adviseur. Hij richt zich op Corporate Responsibility, internationale zaken en onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van de publieke en private sector. Tevens is hij voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), een samenwerkingsverband van acht Nederlandse multinationals die kennis ontwikkelen en delen over de integratie van duurzaam en verantwoord ondernemen in de strategie en het bedrijfsmodel van ondernemingen. DSGC bestaat uit Unilever, DSM, AKZO-NOBEL, Friesland Campina, Phillips, Shell, KLM en Heineken, wordt ondersteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door EY. Balkenende is sinds 2010 eveneens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook hij is voorzitter van de International Advisory Board van Rotterdam en voorzitter van het Duitsland-Nederland forum.

Hij studeerde economische en sociale geschiedenis en Nederlands recht en promoveerde op het proefschrift 'Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was werkzaam bij de Academische Raad, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij was gemeenteraadslid van Amstelveen en lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot 2010 was Balkenende minister-president en minister van Algemene Zaken en in die hoedanigheid tevens voorzitter van het innovatie platform. Voorafgaand aan zijn premierschap publiceerde hij over tal van onderwerpen, zoals innovatie, ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie, publiek-private samenwerking, sociale zekerheid, overheidsfinanciën, armoede, economische groei, vertrouwen in de economie en de rol van de onderneming in de maatschappij. Balkenende ontving vijf eredoctoraten van universiteiten in Hongarije, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde staten.

Waar is deze locatie?

Belangrijke informatie

Donderdag 2 november 2017
Vanaf 17:15 uur
Bronckhorst Hoeve
Bronkhorsterweg 1-3
6971 JA Brummen