7 februari 2019
Vanaf 17:15 uur

Lezing van Maurice Beijk

Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 1-3, 6971 JA Brummen

Lezing van Maurice Beijk

Lezing van Maurice Beijk

De ambitie van een schone wereld in 2050 is ook voor ReintenInfra de drijfveer in haar beleid. Kennis hierover moet je delen.


Als Rentmeester2050 vervul ik de rol als kennisdrager én -deler graag. Ook aan u. dit doe ik onbezoldigd, ReintenInfra investeert hier graag in. Mocht u mijn bijdrage waardevol vinden en zet u hier graag iets tegenover, dan bieden wij die mogelijkheid. Een eventuele financiële bijdrage wordt door ons gelabeld en uiteindelijk verdeeld over mooie sociaal maatschappelijke doelen. In ons maatschappelijke jaarverslag lichten wij toe welk doel wij hebben ondersteund en dat u een van de bijdragen heeft geleverd.

Meer weten over wie de Rentmeester is?

Lees dan dit uitgebreide artikel over de Rentmeester.

 

Waar is deze locatie?

Belangrijke informatie

Donderdag 7 februari 2019
Vanaf 17:15 uur
Bronckhorst Hoeve
Bronkhorsterweg 1-3
6971 JA Brummen