1 november 2018
Vanaf 17:15 uur

Lezing van Thomas Rau

Hof van Gelre, Nieuweweg 38, 7241 EW Lochem

Lezing van Thomas Rau

Lezing van Thomas Rau

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is 'guided by the future'. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.


Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken. Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging maar een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is wil hij verder gaan dan het werken op gebouwniveau en is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen. In 2011 richtte hij daarvoor Turntoo op, waarmee hij werkt aan nieuwe business modellen voor de circulaire economie.

Met een witgoedfabrikant en een woningcorporatie biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan sociale huurders aan. Voor de gemeente Brummen realiseerde hij een uitbreiding van het monumentale gemeentehuis - het eerste gebouw als grondstoffendepot waarin alle gebruikte materialen tijdelijk zijn opgeslagen en over twintig jaar kunnen worden hergebruikt.

Waar is deze locatie?

Belangrijke informatie

Donderdag 1 november 2018
Vanaf 17:15 uur
Hof van Gelre
Nieuweweg 38
7241 EW Lochem